Info farthinder

Fartsänkande åtgärder Kungsljusets samfällighetsförening Gustavslund, Helsingborg.

Samfällighetsföreningen äger ett antal blomlådor som kan användas till fartsänkande åtgärder. För er som bor på en samfällighetsgata finns det möjlighet att ansöka om utplacering av blomlådor på gatan där ni bor. Kostnad för detta är 300kr/säsong.

Ansökan skickas till info@kungsljusets.se senast den 31 mars. Antalet lådor är begränsat. Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela efter vad som anses vara störst behov.

Blomlådorna kommer att placeras ut i slutet av april/början av maj och plockas i slutet av oktober i samband med arbetsdag som föreningen anordnar.

Förutsättningar:

Det går inte att ha blomlådor som farthinder på alla typer av gator. Det här är några av förutsättningarna för att vi ska kunna placera blomlådor på din gata:

  • Gatan där blomlådor sätts ut ska vara en samfällighetsgata.
  • Blomlådorna placeras ut i par.
  • Du kan bara ansöka om placering av blomlådor utanför ditt eget hus och du måste vara överens med dina grannar om att placera den där. Detta på grund av att blomlådorna ska stå ganska tätt, vilket kan påverka infarten till någon bostad.
  • Placeringen av blomlådorna anpassas till gatans karaktär och beslutas av styrelsen.

Viktigt att tänka på:

  • Lådorna ställs ut och plockas in tomma. Det innebär att du som ansöker fyller och tömmer dem på jord.
  • Lådorna får inte flyttas
    Det är viktigt att lådorna inte flyttas eftersom det kan innebära trafikfara och att framkomligheten begränsas. Placeringen målas ut på gatan.
  • Bilförare ansvarar för påkörda lådor. Eftersom hastigheten ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver måste vi förutsätta att hastigheten är låg i bostadsområdena. Därför anser vi att det är tillräckligt om lådornas enda utmärkning består av reflexer och att blomlådorna placeras väl synliga. Om en bilist trots detta kör på en blomlåda och skadar bilen ligger ansvaret på bilföraren.
  • Du som ansöker ansvarar för att lådorna planteras med blommor och sköts om, lådorna får ej stå tomma. Tänk på att växterna inte får skymma sikten eller reflexerna på lådorna. Observera att inga höga eller hängande växter får planteras.

Styrelsen förbehåller sig rätten att plocka in blomlådorna i förtid om hanteringen av blomlådorna missköts. Avgift återbetalas ej.