Styrelse

Generell mailbox inkl felanmälan
Mail: info@kungsljusets.se

Ordförande
Nicklas Malmstedt
Kungsljusgatan 9
Mail: Nicklas.Malmstedt@gmail.com
Telefon: 0735116394

Kassör
Anders Mingert
Kvannegatan 9
Mail: bif1912@gmail.com

Sekreterare
Pernilla Möller
Pimpinellgatan 30
Mail: pernilla.moller@riksbyggen.se

Ledamöter
Christian Beck
Lejonsvansgatan 10
Mail: christian.beck75@gmail.com

Jan Kronquist
Pimpinellgatan 12
Mail: jan.kronquist@gmail.com

Johan Klinga
Astilbegatan 8
Mail: johan.klinga@gmail.com

Valberedning
Marika Lundriksson
Pimpinellgatan 20
Mail: marika_lundstrom@hotmail.com

Jill Nilgard
Kvannegatan 7
Mail: jnilgard@its.jnj.com